Logo2
بروشور

بروشور

Brochure

طراحی : ارائه طرح ها و اتودهای خاص و متفاوت (1 اتود)

ویرایش : اصلاح و ویرایش اتودهای طراحی شده (2 بار)

جزئیات کار: تعریف رنگ های اختصاصی، طراحی در فرمت های گوناگون ،ارائه طرح ها بر اساس تکنیک های روز گرافیک، هویت سازمانی و برندینگ

فرمت فایل ارسالی: ارائه طرح نهایی به صورت لایه باز و در فرمت های مختلف

توجه: در صورتی که ویرایش طرح بیش از دوبار انجام پذیرد، هزینه به صورت جداگانه محاسبه می شود.